"SOCHAŘSKÁ"

Vojtěch Míča 1966

"Sentimentální /senilní? Poměry hmoty, design kontra materiál, moderní

nemoderní. Co se stane, když design přebují, telefonní budka jako místo

nostalgie, sentimentu, senility - komunikace sám se sebou?"


Budka – nebudka, na začátku je jenom otázka proč, když mně nějaká budka, před

kterou stojím, notabene telefonní, nezajímá, je to prostě design, který někdo vytvořil.

Mám mobil a ještě se trápit „co s ní“, to už je přehnané.. Jsem člověk „společenský“, 

své objekty, sochy, před sebe pro jistotu stavím jako jakési nezúčastněné a netečné

komunikátory, hradby, kontakty, sleduji reakce okolí. „Komunikuji“, abych nakonec

zjistil, že vedu divný monolog. Když se přede mně někdo či něco postaví, vstoupí mi

do cesty či jinak překáží, tak se na to minimálně kouknu. Když můžu. Takže proč ne.

Stojím před tou budkou, můžu se jí dotknout, s chutí prásknout kladivem do skla,

konečně, nikdy jsem si to nedovolil, můžu? Mohu ji zničit, sešrotovat taky můžu,

mohu ji obdivovat, ignorovat, vše na co si vzpomenu mohu s tou budkou udělat, ve

vztahu k budce jsem svobodný..pane jo!? Mám to překládat do srozumitelné řeči?

Podat vysvětlení? Proč beton, proč polystyren, proč šedá, proč jsem do ní jednoduše

jenom neprásk a nenechal ji tak. Proč - proto. První pohled, rychlý odsudek,

jednoduché vysvětlení, rezignace na vlastní pátrání po příčině, sousto rychle snědené

v bufetu, jednoduchá vysvětlení jsou, ale někdy jim chybí chuť. Prostě je to tak,

udělám čáru, je to tak, udělám tedy budku, a aby bylo vidět, že je telefonní dám tam

telefon, proč? Jednoduché?


"Sentimental / senile? proportions of masses, design versus material, modern unfashionable. What happens when design outgrow it, a phone booth like a space of nostalgia, sentiment, senility - communication with yourself? "


___Imagine you get a phone box, the whole telephone box just for you, what would you do with it ? Would you destroy it, if you can ? Would you leave it, sell it, change it for your dog or cat ? I tried to think about using phone, about talking, which graduated from talking through phone with another person to chating with hundreds of people on net. Will not our voice dissapear in this huge space of talking ?
Imagine you enter the phone box and talk to someone and the box suddenly shrinks and you will get to another space, like you are behind the mirror.

Budka / Kiosk 2008  beton, sklo, železo/concrete, glass, iron  230*110*110 cm

Budka /varianta II. 2010   beton/concrete


akce Artphone 2008 - Pražská kampa (pořadatel - Nadace O2 linka bezpečí

akce - Sculpture by the sea 2009 - Sydney - Australie

 

link