“Bariéra - Plot” 1991-92

BARRIER - Fence“ 1991 - 92


300 x 220  cm

Ïelezo, dfievo, sklo

iron, wood, glass

.

 

On a simple wooden construction of a round platform consisting of thirty segments of nonplaned timber, there is the same number of glasses tuned light green. You can se the area behind the glass through the gaps among the boards.


Na jednoduché dřevěné konstrukci kruhového půdorysu, složené  z třiceti segmentů z neohoblovaných prken a ze stejného množství skel tónovaných v světle zelené barvě. Prostor za skly je možné vidět škvírami mezi prkny.