“Bariéra - Prostor” (Kostka)1991-92

250 x 250 x 250 cm

železo, dřevo, dřevotříska, halogenové lampy, guma, perforovaný plech


BARRIER - SPACE“ (Cube)1991 - 92

250 x 250 x 250 cm

iron, wood, halogen lamps, rubber,


 

Kostka, umístěná na gumové podložce, dělená do sedmi částí, přepůlených perforovaným plechem s rastrem. Uvnitř každé sekce je umístěno silné halogenové světlo, namířené na protější stěnu. Na zadní straně kostky je hliníkový žebřík, po kterém se lze dostat na horní plochu s gumovou podlahou. Vedle žebříku je umístěna výstražná cedulka. Nahlédnout do vnitřního prostoru kostky je možné škvírami (0,5 - 0,2 mm) mezi hrubě ohoblovanými prkny.
A regular cubes placed on a gum, sectioned into seven parts inside by perforated plate (with grid). Inside each section, there is a strong halogen installed, oriented to the opposite wall. On the rear part, there is an aluminium ladder which you can convey lens to the ceiling coated with a gum floor. Next to the ladder, there is an ordinary Attention table located. You can look into the interior space through the gaps (0,5 - 0,2 mm) among the elements placed even on the sides.