Obrana - skládání prostoru  2009

Defense - composing of space

210 cm beton / concrete