“Městské ostrovy - Přízemnosti” 1998


„UNINSPIRED ....- earthbound..“  part of Project  “Towns - Islands“ 1998 [Sculpture space]

 120x210x143 cm, 120x210x143 cm

železo, diamantový plech, guma,  QuickTime™ animace (neb. foto)

iron, primer paint, rubber, QuickTime™ animace (or foto)


..Krucihinajs ! Nemůžeme říci, že jsme všechno zbořili, dokud nezboříme i zříceniny . Ale nemyslím, že by se to dalo provést jinak, než vyvážíme-li je krásnými, dobře uspořádanými budovami.....


......Hell!! We can’t say we’ve pulled everything down until we tear down the ruins too. But I don’t think there’s any other way of doing it than if we balanced them out with beautiful, well-arranged buildings....


Dva opozitní kovové tvary s vrchní plochou v protiskluzové úpravě. Horní pláty jsou posazeny na proužinách, minimálně pohyblivé.


Two opposite metal shapes with an upper surface with an anti-sliding surface. The upper plates are on springs that are limited in movement.