“Úžina Skylly” 1996

230 x 300 x 130 cm


„SKYLLAS STRAIT“ 1996

230 x 300 x 130 cm

 
 

kovová konstrukce,guma, polyester, 402 x lighting LED, computer, digital display,iron,rubber, polyester resin, 402 x lighting LED, computer,

digital display,

 

Kovová konstrukce s dvěma volne zavěšenými deskami z pruhledného rastrovaného polyeseru a gumy. Na panelech jsou zasazeny svítící led diody. Na levé strane v dolním rohu je pripevněn malý číselný displej. Diody a čísla jsou řízeny bez závislosti na vnějších podmínkách, ovládání spouštění Led světel  je zavislé na navolení náhodné řady čísel.Metal construction with two free hung desk made of a transparent grid polyester and

gum. The lighting LEDs are on the panels. In the left-hand lower corner, there is a

small figure display fixed. The desk dimensions are given by the size of a usual deck-

-chair. The LEDs and figures on the display are controlled independently on the sur-

rounding conditions while the diodes are alternatingly switched on and off by a com-

puter after selecting an accidental sequence of numbers


....onokentaury, kteří jsou od pasu muži a vespod oslové, Kyklopy s jediným okem velkým jako groš, Skyllu s hlavou a hrudí dívčí, břichem vlčice  a ocasem delfína, chlupaté muže z Indie, kteří žijí v bažinách a na řece Epigmaridu.....


...Onocentaurs, which are men from the waste up and donkeys down below, Cyclops with a single eye large as a groschen, Skyll with a girl’s head and chest, a wolf’s belly, and a dolphin’s tail, hairy men from India living in the marshes and on the River Epigmarid...........