“Městské ostrovy” -  Base - půdorys  1997

 
 

556x556x76 cm   iron, robber rolls, rubber, primer paint

jackly, trubky, diamantový plech, gumové válce, základová barva

 

“Towns Islands - base” basis  1997

Kovová konstrukce čtvercového půdorysu složená z osmi segmentů, šestnácti kovových válců vystlaných gumou, a z jedné, na základní konstrukci volně položené plochy z jeklů a z plechů s protiskluzovou úpravou


A metal construction square in layout, composed of eight segments, sixteen metal cylinders

covered with rubber, and of a freely laid surface placed on the basic construction, made of

L-shaped joints and sheet metal with an anti-sliding finish