“Bílá růže” 1997-1998

260 x 160 x 160 cm

kovová konstrukce,polyester, sklo, elektrická instalace, barevná fotografie 140x90cm,


„WHITE ROSE“ 1996

260 x 160 x 160 cm

metal construction, polyester resin, glass, electric engine, computer, digital display,photo,


 

Pravidelná mřížová konstrukce s vloženými skly, s nepravidelným tvarem z polyesterové pryskyřice umístěným nad  konstrukcí  a centrálně umístěným kovovým válcem. V blízkosti objektu jsou na podlaze umístěny čtyři kovové tvary spojené elektrickým kabelem se základní konstrukcí. Na konstrukci jsou umístěny čtyři šestimístné displeje. Všechny funkce objektu jsou řízeny částečnpě nezávislé na vnějších podmínkách mikroprocesorem.


A regular railed construction with glass inserts, with irregular shape made of polyester resin positioned above the construction and centrally located metal cylinder. In the vicinity of the construction four metal shapes are positioned on the floor, connected to the basic construction by electric cable. There are four six-digit displays on the construction. All the functions of the construction are controlled by a microprocessor, independently of external conditions.


„Na předvídavost davu nepůsobí ani tak události samy, jako to, jak jsou jim předkládány. Je třeba aby svým seskupením utvořily nápadný obraz, který by zaujal a uchvátil mysl. Kdo ovládá umění působit na představivost davů, zná také umění jim vládnout”


Not facts as such stir the imagination of the masses but the manner in which theyare implemented. ÄIntensifield, they must generate a gripping picture which seizes the mind and captivates it, so to speak. The art of arousing the imagination of the masses is the art of ruling them .