eduroam na Akademii výtvarných umění v Praze


Každý uživatel sítě eduroam na AVU v Praze je povinnen:

  1. seznámit se se zásadami a pravidly práce v počítačových sítích na AVU v Praze, řídit se jimi a dodržovat je

  2. seznámit se s roamingovou politikou eduroamu, řídit se jí a dodržovat její zásady

  3. respektovat místní omezení a nastavení služeb

    • pro konfiguraci klientů se používá výhradně služba DHCP

    • přidělovány jsou adresy dle RFC1918 (privátní adresy) z rozsahu 172.20.4.0/24 a na firewallu jsou následně překládány na adresu veřejnou


Název a logo eduroam jsou registrovanou ochranou známkou společnosti TERENA