eduroam na Akademii výtvarných umění v Praze


Přístup k eduroamu

    V rámci projektu eduroam se jako jednoznačná identifikace osoby používá uživatelské jméno, za kterým bezprostředně následuje znak @ a dále tzv. realm, což je vlastně doména příslušné domovské organizace dané osoby. Vždy je nezbytné uvést celé výše popsané uživatelské jméno, tedy včetně znaku @ i realmu. Jinak je uživatelské jméno neplatné, protože by nešla zjistit příslušnost dané osoby k domovské organizaci a tudíž by se dana osoba nemohla nijak autentikovat. Takže příklad správného uživatelského jména pro eduroam pro studenty či zaměstnance AVU v Praze je např. avu9999@avu.cz. Uživatelské jméno (bez realmu) je uvedené na každém zaměstnaneckém či studentském průkazu.

    Na přístup do eduroamu má nárok každý student či zaměstnanec AVU v Praze, pokud mu nebyl tento přístup odepřen z důvodů vážného porušování pravidel práce v síti eduroam. O přístupové údaje není potřeba nijak žádat. Jediné, co musí uživatel udělat, je nastavit si heslo pro přístup do eduroamu. K tomu lze použít informační rozhraní k uživatelským účtům na adrese https://ldap.avu.cz. Pro přihlášení se do systému použijte uživatelské jméno uvedené na vašem zaměstnaneckém či studentském průkazu a heslo pro přístup do Centrálního autentizačního systému AVU. Potom již stačí jen zvolit záložku "Heslo pro eduroam" a následně si heslo nastavit v souladu s bezpečnostní politikou uvedenou na téže stránce. V případě problémů se obraťte na správu sítě, viz. kontakty.


    Uživatelé, kteří dříve používali pro přístup do eduroamu jiné jméno, než avuxxxx, můžou toto jméno používat i nadále, ikdyž doporučujeme změnit si ho v nastavení eduroamu na to současné. Pokud by někomu to staré jméno nefungovalo, podívejte se, zda je uvedené v informačním rozhraní k uživatelským účtům na adrese https://ldap.avu.cz v záložce "Osobní údaje" jako "Přihlašovací jméno". Pokud tam je uvedené pouze jméno ve tvaru avuxxxx, kontaktujte správu sítě.    Název a logo eduroam jsou registrovanou ochranou známkou společnosti TERENA