eduroam na Akademii výtvarných umění v Praze


Hosté a návštěvníci s existujícím účtem pro přístup do eduroamu

    pokud již máte ve své domovské organizaci funkční účet pro přístup do eduroamu, nemusíte dělat vůbec nic a můžete používat eduroam ve všech prostorách AVU, které mají pokrytí signálem, tak jako jste zvyklý ze své domovské organizace
Hosté a návštěvníci bez účtu pro přístup do eduroamu
    pro hosty konferencí, nebo jiných jednorázových oficiálních akcí pořádaných AVU, je možné vytvořit dočasný účet pro přístup do eduroamu na AVU. Podmínkou je včasné (minimálně 3 pracovní dny předem) dodání seznamu těchto účastníků organizátorem akce. Seznam musí obsahovat termín a místo konání akce, kontakt (e-mail a telefon) na organizátora akce, jména a příjmení účastníků, jejich domovské organizace a požadovanou dobu platnosti účtů pro vyjmenované osoby.Název a logo eduroam jsou registrovanou ochranou známkou společnosti TERENA